Zeefbandpers

MTOF Milieutechniek verkoopt de Andritz zeefbandpers.
De Andritz zeefbandpers onderscheidt zich van ander door kwaliteit, prestatie en robuustheid.Deze zeefbandpers wordt altijd in RVS vervaadigd
Bij het ontwateren heeft de Andritz zeefbandpers een afscheidingsgraat van ca 98%.
De doorzet is bij een ingaand drogestof van ca 3% tussen de 1 en 40 m³/h.
De drogestof in de koek kan tussen de 18 en 50% zijn. (ligt aan het soort slib)
Bij een zeefbandpers is altijd spoelwater nodig voor een schone zeefband.
De Andritz zeefband pers is ontwikkeld voor een continu bedrijf 365 dagen per jaar.
Er zijn meer dan 12 verschillende type dit varieert in bandbreedte (Cap.) en materiaal keuze.

  • De toepassing gebieden zijn o.a.:
  • Groente verwerking
  • Mest verwerking
  • Communale zuivering
  • Chemische industrie
  • Viskwekerijen
  • Visverwerking
  • Slachthuizen
  • Papier industrie