Centrifuge

De Andritz centrifuges worden ingezet voor het ontwateren van diverse soorten slib en voor het scheiden van producten in de proces industrie.

Door grote diversiteit in type en soorten centrifuges is de inzet in vele industrieën mogelijk.
Centrifuges kunnen worden uitgevoerd voor twee en drie fase scheiding.
Capaciteiten variëren van 1 tot 120 m3/ uur per centrifuge type.
De centrifuges kunnen worden uitgevoerd met een geheel automatisch werkend weerstand systeem waardoor het eindproduct binnen een afgesteld marge altijd gelijk zal blijven.
Tevens is een centrifuge als een continu systeem te gebruiken, en dus zeer geschikt voor een 24 uurs bedrijf.
De centrifuge is een geheel gesloten machine waardoor stank overlast tot een minimum wordt beperkt.

De toepassing gebieden zijn o.a.

  • Slop olie behandeling
  • Raffinaderijen
  • Proces industrie
  • Papier industrie
  • Chemische industrie
  • Mest verwerking
  • Communale zuivering
  • Zuivel industrie