Site overzicht  

Home Reageeer! Print Login
 
 

Slibontwatering

/uploads/56/11/561110febc9b08ac6de656a4d4d4cbd7/Guinard_decanter.jpg

Slibontwatering wordt meestal uitgevoerd met een van de volgende vier standaard systemen:

        -      Indikbanden
        -      Zeefbandpersen
        -      Decanters
        -      Filterpersen

Omdat wij voor al deze systemen Andritz vertegenwoordigen kunt u de meeste informatie vinden op de web-site van Andritz.

Deze web-site is www.Andritz.com


MTOF Milieutechniek heeft alle kennis van deze vier systemen in huis en is op de hoogte van de voor- en nadelen van elk ontwateringsysteem. In de loop der jaren is veel ervaring met de systemen opgedaan.
De systemen worden vooral ingezet indien de afvoerkosten van vloeibaar slib gereduceerd moeten worden of een verplichting van ontwatering is opgelegd.

Slibontwatering wordt onder andere toegepast in de volgende sectoren:

         -      Communale zuiveringen 
         -      Zand / grind scheiding
         -      Groente verwerking
         -      Slob olie behandeling
         -      Chemische industrie
         -      Slachthuizen
         -      Steen productie 
         -      Papier industrie

De ontwateringsystemen zijn niet altijd bij alle sectoren inzetbaar. Meer informatie over de systemen kunt u vinden onder de betreffende hoofdstukken.

Voor prijzen en meer informatie kunt u contact met ons opnemen.